Tuesday, December 11, 2007

Resultaat Hersenscan ontgoochelend - Result Brain scan disappointing

NL
Gisteren was een zware dag in het ziekenhuis - mijn lievelings-'professor-oncoloog' en een competente radiotherapeut hebben ons het resultaat meegedeeld van de NMR scan (=KST=gedetailleerde scan van het hoofd), vrijdagavond uitgevoerd.

Slecht nieuws: vorige scan in augustus was er geen enkel letsel (=gezwelletje ofzo) te zien in mijn hele hoofd. Nu heb ik er vijf: 1 op de plek van de vorige operatie (rechterhersenhelft) en 4 van gemiddeld 1 cm in mijn linkerhersenhelft, plus een oedeem (=vochtophoping als reactie op de kankeractiviteit in mijn hersenen) waardoor ik de laatste 10 dagen last had van hoofdpijnen en spanningen in sinussen. Het kon niet slechter... Ik heb pas de bestraling achter de rug dus als er 1 scan nog goed nieuws moest brengen was het deze eerste... Conclusie: chemotherapie en bestraling hebben een goed effect gehad op de tumor aan borstbeen/rechterlong, maar geen enkel effect op de hersenen.

Tranen, ontgoocheling, verwardheid, kwaadheid, machteloosheid, noem een heel spectrum van emoties op: we gaan erdoor.
- Hoe ga je om met zo'n informatie in je leven?
- Waar focus je nu op in de tijd die nog rest?
- Hoe kunnen we nu Kerstmis en Nieuwjaar vieren??
- Hoe communiceer je zoiets naar dierbaren toe? (we kozen voor de directe aanpak - ook op deze blog)

We hadden in mei een dokter-assistent die ons al radicaal gezegd had dat mijn kanker zo complex en agressief is dat de statistieken 3 tot 12 maanden leven voorspelden. We hebben dit gedeeld met sommigen onder jullie, maar geloofden steevast dat we de statistieken konden weerleggen... Nu wordt het té concreet... spijtig genoeg.

EN
Yesterday was a tough day in the hospital - my favourite 'professor-oncologist' and a competent radiotherapist have shared the results of the NMR scan (=KST=detailled scan of the head), done on Friday evening.

Bad news: last scan in august I had no tumours or injuries in my whole head. Now I have five: 1 on the spot of the previous surgery (right brain half) and 4 of about 1 cm in my left brain half, plus an oedema (=fluid accumulation as a reaction to the cancer activity in my brains) that gave me headaches and tensions in the sinus over the last 10 days. It could not be worse... I just finished radiation recently so this should have been the scan with (still) positive results... Conclusion: the chemotherapy and the radiation have had a good effect on the tumour at sternum/lung, but no effect whatsoever on the brains.

Tears, disappointment, confusion, anger, powerlessness, name a whole range of emotions: we are facing them at the moment.
- How does one deal with such information in your life?
- What do you focus on for the remaining time?
- How are we supposed to celebrate Christmas and New Year now??
- How do you communicate such a thing to beloved ones? (we chose the direct approach - also on this blog)

In May, we had a doctor-assistent who told us radically that my cancer is so complex and agressive that statistics predicted 3 to 12 months of live. We shared this with some of you, but believed that I could fight and win from the statistics... Now it becomes all too concrete... unfortunately.