Friday, August 24, 2007

De juiste weg - The right way...

NL (Nederlands) - EN (English - see below)

NL
We zijn op de juiste weg! Zo voelt het echt aan wat betreft de toekomst en zo is het op dit moment ook wat betreft de ziekenhuisresultaten...
Er is zoveel om over te schrijven - mijn afgelopen week en dagen zijn zeer intensief geweest en hebben me veel bijgebracht om met volle moed verder te stappen op mijn genezingspad. De ontmoeting met Tom Monte was zeer zeer goed. De gevolgen hiervan (oa zeer strikt dieet) zullen nog wel verschijnen in volgende verslaagjes... Ondertussen krijg ik ook Reiki behandelingen van vriend(inn)en die ik leren kennen heb tijdens onze Reiki opleiding van een geweldige Reiki master (Frank Coppieters) en die doen ook veel deugd.
Ziekenhuisbezoek van maandag (wat een lange dag - Bekers vloeistof (lees chemische brol) drinken en 45' wachten voor scan, en daarna ellenlang wachten voor doktersgesprekken van 10'...) - enfin, die dag dus heeft ons het volgende nieuws gebracht:
--- het kleine letsel dat ze zagen in mei en feb hersenscans vinden ze niet meer terug - drie dokters hebben ernaar gezocht en er is niks meer te zien! Fantastisch. Was dat nu kanker die terug afgenomen is of een overblijfsel van de operatie dat verdwenen is - er is geen letsel meer op zichtbaar niveau. (Wie weet heeft mijn nieuwe manier van leven/eten/... al zo'n invloed...). De professor van de radiotherapie heeft beslist om de hersenen preventieve bestraling te geven voor een 3 tal weken.
--- het kliertje aan borstbeen/long is gereduceerd tot 1.3 cm - volgens oncoloog een uitstekend resultaat (ik lees 'goed')- kan littekenweefsel zijn, kan nog enkele kankercellen bevatten - dat weten ze niet. Dus heeft de professor van de radiotherapie beslist om dit nog enkele 'kloppen' te geven met bestraling - beter risico's reduceren tot minimum...
Ik zou een klein deeltje van mijn long verliezen (klein deeltje - geen effect op dagelijks functioneren).
Bestraling met compleet haarverlies is dus het vervolg op medisch vlak. Ik geloof erin dat dit inderdaad goed zal zijn om de microscopische kankercellen in mijn lichaam (want het is systematisch aangetast) onder de knoet te krijgen. En naast deze medische therapie geloof ik ook heel sterk in Tom's advies op andere gebieden over hoe mijn lichaam haar immuniteit zal terugwinnen om kanker in de toekomst te overwinnen. We gaan ervoor! We gaan er weer met volle moed tegenaan - de vechthelm op en de krachten gebundeld!
Timing bestraling - zie hiernaast rechts op het scherm onder 'Wat nu?'

EN
We are on the very right track! That is how it feels as far as the future is concerned and that is for the moment also wat the hospital results of Monday reveal... There is so much to write about - last week and days have been so intensive and gave me so much to continue walking on my path of recovery - full of courage. The meeting with Tom Monte was very very good - he was so inspirational. The consequences of this (such as a very strict diet) will be talked about in next posts on this blog I am sure. Meanwhile I also get Reiki treatments of friends I made at the recent Reiki training we had from a great Reiki master (Frank Coppieters)- that as well is very good.
The hospital visit ( what a long day - drinking glasses of chemical (bad) liquids and waiting for 45' for scan, afterwards waiting endlessly for talks of 10' with doctors...) - anyway, that day has brought us following news:
--- the small thing that was seen on the brain scan of Jun/Jul and Feb can't be seen anymore - three docters have looked for it and can't see anything of that anymore! Fantastic!! Was it cancer that reduced again or a remainder of the surgery that now has disappeared - they don't know but we know that nothing is seen at this level of visibility. The prof of radiotherapy has decided to give a preventive brain radiation for about 3 weeks.
--- the gland at sternum/lung has reduced to 1.3 cm - this is according to the oncologist an excellent result (I read 'good')- can be XXX or contain still cancer cells, they don't know. The prof of radiotherapy has decided to give this gland a few extra 'knocks on the head' with radiation now that we have come so far in the battle - best to reduce the risks to a minimum...
I would loose a little part of my lung (small part not noticeable in day-to-day functioning).
Radiation with total loss of hair will happen now. I do believe that it will be good to fight the microscopic cancer cells in my body (as it is systematically impacted). And besides this medical therapy, I have so much belief in Tom's advice on other areas as to how my body will regain immunity to fight cancer in the future. Let's go for it!
I (We) have full courage to go on and fight with united owers!
Timing radiation- see at right side under 'What next?'

Tuesday, August 14, 2007

Tussen twee tussendoortjes door... - In between two breaks...

NL (Nederlands) - EN (English - see below)

NL
We hebben ons eerste tussendoortje achter de rug... Normale gezonde mensen spreken van een vakantie en plannen een reis lekker op voorhand en liefst heel ver weg, ergens waar er heel veel zon is... Bij ons is het een last-minute planning geworden in functie van het ziekenhuisverdict en mijn toestand, op bereikbare afstand van Gasthuisberg (ziekenhuis Leuven) - in België dus - een plek waar we inderdaad helemaal geen last hadden van te veel zon of hitte... Het klinkt misschien zielig, en toch was het verre van triest - we hebben een zeer geslaagd weekje achter de rug: lekker relax - alles kan, niets moet - fietsen aan de Damse vaarten en omgeving - wandelen langs de zeedijk en op het strand - zwemmen in zee (jaja!! joepie - foto gecensureerd...) - effe gaan dansen op Polè Polè Beach (bijna high van alle wiet rokende shakende tieners rondom - man we worden oud...) - genieten van heerlijke mosseltjes en verse garnaaltjes. We hebben echt genoten. Ik moet tussenin spijtig genoeg nog steeds namiddagdutjes doen, en als ik al eens een dagje of 2 oversla, heb ik steevast de gevolgen te dragen de dagen nadien. Zo heb ik momenteel al drie dagen last van enorme vermoeidheid. Zelfs het familiefeestje van zondag bij de schoonfamilie heb ik half in bed doorgebracht - vreselijk vond ik dat - ik die als normale mens wil functioneren en gezien worden... spijtig genoeg heb ik het niet te kiezen - mijn lichaam dicteert me nu en ik luister er best maar goed naar. Het volgende tussendoortje is Tom Monte in Orval - wat ben ik benieuwd en ook wel wat nerveus. Mijn verwachtingen zijn misschien een beetje te hoog... Enfin, we zullen wel zien. Aan mijn neef(ke) Bart en zijn eega(tje) Carry - een fantastische trouw toegewenst!! Ik vind het ontzettend spijtig dat we er niet bij zullen zijn! Maak plezier voor ons erbij...

EN
We have had our first summer break... Normal people would speak of a holiday and plan a trip well in advance, preferrably far away with lots of sun... For us it was a last minute planning in function of the hospital verdict and my condition, at reasonable distance of Gasthuisberg (hospital Leuven) - in Belgium - a place where we indeed did not have any worries at all about too much sun or heat... It might sound pathetic, and yet it wasn't sad at all. We had a great week: relaxing - anything possible, no obligations - cycling near the channels and rivers in Damme - strolling on the beach - walking on the seaside - swimming in the sea (yeahyeah!! yippie - photo censured...) - dancing a bit at the festival Polè Polè Beach (got out nearly high of all wheet smoking shaking teenagers around us - man we are getting old...) - enjoying delicious fresh mussles and shrimps and fish. We really enjoyed. In between I unfortunately have to take afternoon naps, and if I skip a day or 2, I have to go through the consequences the days after. At this moment for example I am seriously tired for 3 days already. Even at the family party of my family in law last Sunday I spent half of the time in bed, which I thought was horrible - I want to be seen as a normal person who functions normally ... Unfortunately I sometimes have no choice - my body dictates me now and I have to listen to it... The next break is Tom Monte in Orval - I am soo curious and a bit nervous as well. My expectations might be a bit too high... Anyway, we'll see.

Thursday, August 2, 2007

Ik ben mijn nieuw leven gestart! - I started my new life!

NL
Gisteren 1 augustus was mijn 35ste verjaardag...
De eerste dag van mijn nieuwe leven noem ik het!
Zo vele levens van zoeken en zoeken. Eindelijk, een leven van vinden en opbloeien en genieten in de eenvoud van te zijn met wat is. Verandering is niet nodig. (Frank Coppieters)
Ik voel me opgeladen, krachtig en positief, vol leven en vooral volledig in form om te Zijn en te Genieten. Daar ga ik voor... met mijn fantastisch inspirerende Johan en zovele andere steunende geweldige mensen rondom mij - wat een geluk...

EN
Yesterday august 1 was my 35th birthday...
The first day of my new life I call it!
So many lives of seeking and seeking. Finally, a life of finding and blossoming and rejoicing
in the simplicity of being with what is. No change is necessary.
(Frank Coppieters)
I feel recharged, powerful and positive, full of life and completely ready to Be and to Enjoy. That is my goal... with my fantastic inspiring Johan and so many other supportive great people around me - what a luck...