Tuesday, February 12, 2008

Afscheid van Gwenda - Farewell to Gwenda


(NL)
Gwenda is maandagnamiddag 11 februari 2008 om 15u rustig ingeslapen in familiale kring na enkele zware, maar relatief pijnloze dagen waarbij haar toestand pijlsnel achteruit ging.

Ze heeft tot het allerlaatste moment proberen te genieten door voor elk goed moment te blijven vechten ook al was dit maar één uur per dag.

Bedankt voor al jullie interesse en steun het afgelopen jaar.

Warme groeten
Johan (Gwenda's droevige man)


(EN)
Gwenda passed away silently Monday afternoon February 11th, 2008 around 3 PM at home after some hard, but relatively painless days, in which her condition collapsed dramatically.

She has fought to enjoy every pleasant moment, even if it lasted only an hour a day.

Thank you all for your support the past year.

Warm regards,
Johan (Gwenda's sad husband)
From her employer FIDI:
Direct link to the on-line book of condolence: http://www.fidi.com/index.html?page=296
Direct email: for.gwenda@fidi.com

Friday, January 18, 2008

Rust - Peace


NL
Op gezondheidsvlak lijkt het wel of het verhaal verteld is en er geen extra woorden meer zijn wat betreft mijn evolutie. Er worden geen behandelingen meer ingepland (want die helpen niet meer) en er worden ook geen scans meer gepland (want de symptomen die zullen opduiken op een bepaald moment zullen opgevangen worden in palliatieve thuiszorg). Wat een surreële situatie... en toch-reëel... Sommigen proberen me op te peppen met 'mirakelhoop' ...

Voorlopig is er nog ruimte voor genot - ik geniet dan ook voor de volle 200% van Johan, familie, vrienden en heb ook weer verloren gegane passies erbij gehaald (zingen, ...).
Mijn zieltje voelt zich gelukkig, gegeven de omstandigheden.

EN
As far as health situation is concerned, it seems as if the whole story is told and no extra words are left. No extra treatements are planned (as they won't help anymore) and no scans are planned (as the symptoms that will appear at a certain moment will be taken care of in palliative home care). What a surreal situation, and yet real... Some people try to chear me up with 'miracle hope'...
At the moment, I can still enjoy - so I enjoy for the full 200% singing, Johan, family, friends, ... My soul feels happy, given the circumstances.

Tuesday, January 8, 2008

Liefde en genot - Love and joy

NL
Ik heb van zoveel mensen zoveel lieve attenties gekregen de laatste weken - elk op zijn manier: met woorden, knuffels, bloemetjes, geschenkjes, tekeningen, bekende handtekeningen, gestes, bezoekjes-aanwezigheid, een feestje, een verrassingsontmoeting met mijn favoriete actrice, goeie babbels, ontspannende lachmomenten, zangnostalgie, geweldige shiatsu, ...
er was 1 grote gemeenschappelijke factor in alle manieren: een mooie portie liefde... bedankt daarvoor - het doet zo'n deugd!

Ik heb alle pijn in mijn hoofd onder controle met de medicatie - dus ik voel me fysiek nog OK, buiten de felle vermoeidheid waar ik wel rekening mee moet houden in het 'plannen' van onze dag... Maar als we goed plannen, dan kan ik genieten van enkele dingen en dat is ook wat Johan en ik nu ten volle proberen te doen, zolang de fysiek me dit nog toelaat.
De fysiek kan op een bepaald moment veranderen met neurologische uitvallen en dokters kunnen me niet juist zeggen wanneer en hoe dit zal gebeuren - binnen enkele maanden...
Een behandeling is nu niet meer mogelijk (operatie, chemo, bestraling - sinds de nieuwe onverwachte status van december zijn deze geen mogelijke opties meer ondanks de onverwacht goeie reactie van mijn lichaam hierop tot november). We genieten van wat kan op de best mogelijke manier...

EN
I have received so many attentions/gestures over the last weeks - in many ways: with words, with hugs, flowers, presents, symbols, drawings, famous signatures, gestures, visits-presence, a party, a surprise-meeting with my favourite actress, good talks, relaxing laughing moments, singing nostalgy, great shiatsu treatments, and so many more...
there was 1 big common factor in these ways: a beautiful portion of love... thanks for that - it really warms my heart!

I have all the pain in my head under control with the drugs/medication- so I feel still physically OK, except for the extreme tiredness that we need to take into account when 'planning' our day... If we plan the day well, I can really enjoy things, and that is what Johan and I are trying to do to the full, as long as my physical condition allows me to.
My physical condition can change at a certain moment with neurological disfunctioning and the doctors can't predict when and how exactly this would happen - it will within months.
A treatment is not possible any longer (surgery, chemotherapy, radiation- since the new unexpected status change of december I don't have any more options despite the unexpectedly good reaction of my body on those treatments up till november).
We enjoy the days and moments we are given - in the best possible ways...